przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5009 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIII/411/2004 w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czeladzi" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regiona Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXIII/410/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXI/409/2004 w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czeladzi" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionaln Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXXI/408/2004 w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. "Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w Czeladzi w rejonie ulicy 21 Listopada - tworzenie infrastruktury dla rozwo Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/401/2004 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/399/2004 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Pelagii Meronow z dnia 1 marca 2004 roku dotyczącej działania Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi w sprawie zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/397/2004 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/405/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/403/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/404/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/381/2004 w sprawie wyznaczenia do składu komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych przedstawicieli organu prowadzącego oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem postęp Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/380/2004 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/379/2004 w sprawie ustalenia planu sieci oraz obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/378/2004 w sprawie ustalenia planu sieci oraz obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXIX/407/2004 w sprawie podpisania porozumienia o zawarciu umowy dzierżawy dot. działek nr 11, 12, 13 i 14, k.m. 60 oraz działek nr 6, 7, 8 i 9, k.m. 61 Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/406/2004 w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek o pow. łącznej 258 802 mkw. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/396/2004 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu przy ulicy Będzińskiej. Uchylony
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/395/2004 w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź. Uchylony
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/394/2004 w sprawie sprzedaży części działki nr 140/1, k.m. 20 położonej przy ul. Siemianowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXIX/393/2004 w sprawie nabycia działek nr 19/1 i 19/2, k.m. 49 położonych przy ul. Staropogońskiej w Czeladzi. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1685982