przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5177 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:59 Uchwała nr XXXVIII/500/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidację Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/499/2004 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Czeladź" Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/496/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/498/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie uchylenia Uchwały XXXIV/419/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004r. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała nr XXXVII/463/2004 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2004 rok. Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/495/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała nr XXXVII/494/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/493/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/492/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/464/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie sprzedaży części działki nr 66/2, k.m. 39 przy ul. Węglowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/465/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działki nr 215/34 k.m. 27 o pow. 1334 mkw. stanowiącej część ulicy Mysłowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/466/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa własności działek o pow. łącznej 56.927 mkw. przy ul. Dehnelów w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/467/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa własności działek nr 42 i 32/2, k.m. 44, nr 49, k.m. 13 i nr 242/5, k.m. 30 położonych przy ul. Mickiewicza, Chmielnej i Katowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/468/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu udziału 1/123 części w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 32/15 k.m. 41 przy ul. Powstańców Śląskich w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/469/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie sprzedaży działek nr 15/4 i 12/2, k.m. 55 przy ul. Robotniczej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/470/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie nabycia działek nr 50/3 i 51/3 o pow. łącznej 313 mkw. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/471/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie sprzedaży części działki nr 12/3, k.m. 55 przy ul. Prostej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/472/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie sprzedaży części działki nr 65/6, k.m. 59 przy ul. Spacerowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/473/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie sprzedaży działek nr 43/8 i 43/9, k.m. 43 przy ul. Borowej - Wojciechowskiego w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/474/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie sprzedaży działki nr 32/1, k.m. 45 przy ul. Borowej w Czeladzi. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1928434