przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5056 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/340/2004 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki gruntu nr 56/25, k.m. 4, o pow. 25 477 mkw. zabudowanej garażem przy ul. Szpitalnej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/339/2004 w sprawie przejęcia nieruchomości przy ul. Szpitalnej w Czeladzi - działki nr 227/3, k.m. 13 w drodze darowizny Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/338/2004 w sprawie nabycia działki nr 33/1 k.m. 45 przy ul. Borowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/337/2004 w sprawie zamiany działek przy ul. Rolniczej i Przełajskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/336/2004 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu dz. nr 238/2, k.m. 29 przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/335/2004 w sprawie nabycia 36/144 części działki nr 107 k.m. 30 o pow. 356 mkw. przy ul. Strzeleckiej Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/334/2004 sprawie sprzedaży działki nr 210/10, k.m. 12 o pow. 132 mkw. przy ul. M. Auby w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/333/2004 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 1/12 części działki nr 4/58, k.m. 58 przy ul. Matejki w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/332/2004 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 1/55 części dz. nr 35/62 k.m. 41 przy ul. Powstańców Śląskich w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwala nr XXVII/331/2004 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części działki nr 279/3 k.m. 22 o pow. około 200m2 przy ul. Modrzejowskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/330/2004 w sprawie sprzedaży działki nr 116 k.m. 56 o pow. 567m2 przy ul. Dalekiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwala nr XXVII/329/2004 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 10/52 k.m. 58 o pow. około 440m2 przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/328/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 2/121 k.m. 11 o pow. 15,3 m2 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwala nr XXVII/327/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 163/1 k.m. 4 o pow. 150 m2 przy ul. Ogrodowej-Chmielnej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwala nr XXVII/326/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 198 k.m. 21 o pow. 151 m2 przy ul. Katowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/325/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 56/15 k.m. 4 o pow. 17,4 m2 przy ul. Szpitalnej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/324/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 56/15 k.m. 4 o pow. 16,5 m2 przy ul. Szpitalnej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/323/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 56/15 k.m. 4 o pow. 13,0 m2 przy ul. Szpitalnej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/322/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 56/15 k.m. 4 o pow. 15,0 m2 przy ul. Szpitalnej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/321/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 2/121 k.m. 11 o pow. 15,0 m2 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1726609