przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5233 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/516/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 120/5 k.m. 50 o pow. 400 m2 przy ul. Wiejskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała nr XXXVIII/515/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 65/9 k.m. 59 o pow. 150 m2 przy ul. Sienkiewicza w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/514/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 32/14 k.m. 31 o pow. 36 m2 przy ul. Legionów w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/513/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 32/14 k.m. 41 o pow. 117 m2 przy ul. Powstańców Śląskich w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/512/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działek nr 110, 111, 112 k.m. 43 o pow. 600 m2 przy ul. Borowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/511/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 22/7 k.m. 41 o pow. 15,4 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/510/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 22/7 k.m. 41 o pow. 24,4 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/509/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 22/7 k.m. 41 o pow. 12,4 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/508/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 171 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/507/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 387,5 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/506/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 42 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/505/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 214 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/504/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 203 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/503/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/451/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/502/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 września 2004r. w sprawie: przyjęcia " Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2004 r." Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/501/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 września 2004r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likw Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała nr XXXVIII/500/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidację Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVIII/499/2004 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Czeladź" Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/496/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXVII/498/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie uchylenia Uchwały XXXIV/419/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004r. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1969236