przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5071 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVIII/352/2004 w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji nt: "Polityka komunalna z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych istniejących w mieście". Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVIII/371/2004w sprawie zmiany uchwały Nr L/348/02 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwsze Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVIII/362/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok. Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVIII/364/2004 w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVIII/367/2004 w sprawie zatwierdzanie taryf za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków pobieranych przez Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVIII/369/2004 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do wydawania w imieniu Burmistrza Miasta Czeladź decyzji administracyjnych. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVIII/375/2004 w sprawie: zaciągnięcia kredytu Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVIII/374/2004 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVIII/373/2004 w sprawie: zaciągnięcia kredytu Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVIII/366/2004 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Zespołu ds. opiniowania wniosków kandydatów do Nagrody Miasta Czeladź i nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVIII/365/2004 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40 do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zmodyfikowany
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVIII/358/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 14,4 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVIII/361/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 2/121 k.m. 11 o pow. 15,6 m2 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwala nr XXVIII/360/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działki nr 238/10 k.m. 29 o pow. 442 m2 przy ul. Aleja Róż w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVIII/359/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 56/15 k.m. 4 o pow. 18,6 m2 przy ul. Szpitalnej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVIII/372/2004 w sprawie przyjęcia nieruchomości przy ul. Szpitalnej w Czeladzi działki nr 227/3, k.m. 13 w drodze darowizny. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVIII/370/2004 w sprawie sprzedaży części działki nr 45, k.m. 57 położonej przy ul. Ks. Skorupki w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwala nr XXVIII/357/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 34/1 k.m. 45 o pow. 630 m2 przy ul. Borowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVIII/356/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Trznadla w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVIII/355/2004 w sprawie sprzedaży działki nr 183/4, k.m. 12 położonej przy ul. Rynek w Czeladzi. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1730102