przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5071 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/620/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/619/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/618/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/617/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/616/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/615/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/614/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/613/2004 w sprawie umieszczania reklam na terenie Gminy Czeladź i pobierania opłat za umieszczanie reklam na obiektach i nieruchomościach komunalnych Uchylony
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLI/605/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie w sprawie: przyjęcia protokołu końcowego Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia wniosków Rady Miejskiej przyjętych na sesji Rady Miejskiej obradującej w dniach 30 września, 6 Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLI/604/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLI/606/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku z sesji Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLI z dnia 16 grudnia 2004r. o ponowne zlecenie Komisji Finansowo-Budżetowej przeprowadzenia kontro Zmodyfikowany
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/556/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2005 Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/555/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała nr XL/592/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/599/2004 w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji oraz deklaracji na podatek rolny obowiązujących na terenie miasta Czeladź Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/600/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/403/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/598/2004 w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/597/2004 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2005 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/596/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/595/2004 w sprawie podatku rolnego na 2005 rok Nieobowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1730099