przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4769 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/313/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 30,1 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/312/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 18,0 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXVII/307/2004 w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji nt: Analiza funkcjonowania placówek oświatowych, kultury i sportu w 2003 roku i latach następnych z uwzględnieniem kierunków rozwoju Miasta. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVII/311/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k.m. 41 o pow. 13,5 m2 przy ul. 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2007-03-22 13:54:20 Uchwała Nr XXVII/310/2004 w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Czeladź Uchylony
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXVI/306/2004 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/301/2004 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia Programu Polityki Prorodzinnej Miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/299/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/305/2004 w sprawie w sprawie ustalania stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych gminy Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/304/2004 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Czeladzi na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/303/2004 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała Nr XXV/302/2004 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Czeladzi Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/300/2004 w sprawie zaopiniowania stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie zamiaru odebrania wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej osobowości prawnej i włączenia ich do Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/298/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości o pow. 15,1891 ha przy ul. 3 Szyb w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XX/297/2004 w sprawie sprzedaży działek nr 101/11, 101/12 101/15, 101/16 120/7, 120/8 k.m. 50 oraz dz. nr 75/5, k.m. 53 przy ul. Wiejskiej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/296/2004 w sprawie sprzedaży działki nr 149/12, k.m. 13 o pow. 38 m2 przy ul. Sobieskiego w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/295/2004 w sprawie sprzedaży działki nr 57/4 k.m. 54 o pow. 1036 m2 przy ul. Piaskowej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwała nr XXV/294/2004 w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa własności nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej składającej się z działek 4/1,4/3, 5/5, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10 ,5/11, 5/12, 5/13, 5/15 k.m. 47 o łącznej powierzchni 20941 m2 Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwala nr XXV/293/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. terenu pow. około 200 m2 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:51 Uchwala nr XXV/292/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 164/1 k.m. 4 o pow. 100 m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1443976