przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4962 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/585/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działki nr 55/9 k.m. 13 o pow. 118 m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/586/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działek nr 39/5 i 94/2 k.m. 14 o pow. 1617 m2 przy ul. Przełajskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/587/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działki nr 16 k.m. 44 o pow. 507 m2 przy ul. Bema w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/588/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 34/1 k.m. 45 o pow. 630 m2 przy ul. Borowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/589/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 34/1 k.m. 45 o pow. 1260 m2 przy ul. Borowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/590/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 159/2 k.m. 4 o pow. 500 m2 przy ul. Chmielnej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/591/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działek nr 12/3, 12/5, 12/7 i części działek nr 12/4, 12/6, 12/8 k.m. 12 o pow. 540 m2 przy ul. Kombatantów w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/593/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: zmian Uchwały Nr XXV/305/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/602/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidac Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/557/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Marii i Krzesisława Olejniczak z dnia 5 października 2004r. na Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie nie usunięcia uciążliwości jaką stanowi dla skarż Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/553/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: wyrażenia stanowiska w sprawie wyborów prezydenckich na Ukrainie Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała NrXL/554/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/451/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała nr XXXIX/546/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Czeladzi dla repatrianta z Kazachstanu Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/539/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/543/2004 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działek nr 273/2 i 55/28 k.m. 13 o pow. 380 m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/552/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku z sesji Nr XXXIX z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do złożenia protestu dot. likwidac Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/551/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku z sesji Nr XXXIX z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wystąpienia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o opinię na temat zasadności podpisania uchwały Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/550/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku z sesji Nr XXXIX z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czeladzi do dokonania Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/549/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku z sesji Nr XXXIX z dnia 3 listopada 2004r. o skierowanie do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa skarg Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XXXIX/545/2004 w sprawie nabycia działki nr 3, k.m. 27 położonej w pobliżu ul. Mysłowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1605537