przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5145 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-15 14:42:39 Uchwała Nr LIV/730/2005 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/682/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Uchylony
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LIV/744/2005 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Nieobowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LIV/740/2005 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 11/5 k.m. 47 o pow. 1082 mkw. przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LIV/732/2005 w sprawie sprzedaży części działki nr 208, k.m. 24 o pow. ok. 560 mkw. przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LIV/733/2005 w sprawie sprzedaży działek nr 11/1 i 12/1, k.m. 53 przy ul. Wiejskiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LIV/734/2005 w sprawie sprzedaży działki nr 94/10, k.m. 19 przy ul. Staszica w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LIV/735/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działki nr 55/19 k m. 13 o pow. 74m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LIV/736/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działki nr 218 k m. 22 o pow. 67m2 przy ul. Ciołkowskiego w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LIV/738/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 54/1 k m. 13 o pow. 82m2 przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LIV/737/2005 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 56/15 k m. 4 o pow. 15m2 przy ul. Szpitalnej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LVI/739/2005 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 1/55 części dz. nr 35/62 k.m. 41 o pow. 1571 mkw. przy ul. Powstańców Śląskich w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LIV/731/2005 w sprawie sprzedaży działki nr 125/5, k.m. 55 przy ul. Norwida w Czeladzi. Nieobowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LIV/741/2005 w sprawie sprzedaży części działki nr 61, k.m. 50 o pow. ok. 700 mkw. przy ul. Handlowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LIV/743/2005 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 242/7 k.m. 30 o pow. 21 mkw. przy ul. Katowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LIV/742/2005 w sprawie sprzedaży działki nr 220/3 k.m. 27 o pow. 2 847 mkw. przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała nr LIV/729/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/691/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LIV/745/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Modernizacja i rozbudowa kompleksu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej w Czeladzi. Obowiązujący
2007-03-22 14:24:20 Uchwała nr XLIX/685/2005 w sprawie zmian do Statutu Gminy Miejskiej w Czeladzi Nieobowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LI/726/2005 w sprawie wyznaczenia do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czeladzi przedstawicieli organu prowadzącego oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do dokonania czynności związanych z przeprowadzen Obowiązujący
2007-05-08 15:18:04 Uchwała Nr LI/727/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok Nieobowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1824787