przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4839 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/624/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 13 października 2004r. Nr XXXVIII/530/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarz Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/611/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/495/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/609/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/610/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/404/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/623/2004 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź Uchylony
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/622/2004 w sprawie sprawie podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, zasad przyznawania nagród oraz trybu składania wniosków Uchylony
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/612/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie utworzenia przez Gminę Czeladź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia w niej udziałów Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała XLII/621/2004 w sprawie:ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. Uchylony
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/620/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/619/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/618/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/617/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/616/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/615/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/614/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLII/613/2004 w sprawie umieszczania reklam na terenie Gminy Czeladź i pobierania opłat za umieszczanie reklam na obiektach i nieruchomościach komunalnych Uchylony
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLI/605/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie w sprawie: przyjęcia protokołu końcowego Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia wniosków Rady Miejskiej przyjętych na sesji Rady Miejskiej obradującej w dniach 30 września, 6 Obowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLI/604/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nieobowiązujący
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XLI/606/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku z sesji Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLI z dnia 16 grudnia 2004r. o ponowne zlecenie Komisji Finansowo-Budżetowej przeprowadzenia kontro Zmodyfikowany
2007-05-08 15:17:59 Uchwała Nr XL/556/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2005 Nieobowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1482547