Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - działki budowlane

Znaleziono 132 wiadomości.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź dz. 46/1 i 47/1 arkusz mapy 11

Data publikacji:
2020-03-20
Ważne do:
2020-04-28 23:59:59

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi w okolicy ulicy Grodzieckiej oznaczonej numerami działek: 46/1 o powierzchni 0,0384 ha i 47/1 o powierzchni 0,0022 ha arkusz mapy 11

Wykaz nieruchomości nr 24/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-02-28
Ważne do:
2020-03-20 23:59:59

dot. zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Łączkowej oznaczoną numerami działek: 60/6 o powierzchni 0,0181 ha, 61/6 o powierzchni 0,0188 ha, 62/6 o powierzchni 0,0302 ha arkusz mapy 18 o łącznej powierzchni 0,0671 ha wraz z  udziałem w wysokości 1/ 2 w prawie własności działki oznaczonej numerem 62/9 arkusz mapy 18 o powierzchni 0,0153 ha oraz udziałem w wysokości 1/7 udziału w prawie własności działki gruntu numer 62/8 arkusz mapy 18 o powierzchni 0,0677 ha.

Wykaz nieruchomości nr 23/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-02-28
Ważne do:
2020-03-20 23:59:59

dot. zbycia iezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Łączkowej oznaczoną numerami działek: 60/7 o powierzchni 0,0163 ha, 61/7 o powierzchni 0,0190 ha, 62/7 o powierzchni 0,0433 ha arkusz mapy 18 o łącznej powierzchni 0,0786 ha wraz z udziałem w wysokości 1/ 2 w prawie własności działki oznaczonej numerem 62/9 arkusz mapy 18 o powierzchni 0,0153 ha oraz udziałem w wysokości 1/7 udziału w prawie własności działki gruntu numer 62/8 arkusz mapy 18 o powierzchni 0,0677 ha.

Ogłoszenie w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego

Data publikacji:
2020-02-21
Ważne do:
2020-03-24 23:59:59

dot. sprzedaży działek 85/2 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0794 ha, 85/3 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0806 ha, 85/4 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0810 ha wraz z udziałem w wysokości 1/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617 ha stanowiącej wewnętrzną, nie urządzoną drogę dojazdową.

Ogłoszenie w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego

Data publikacji:
2020-02-21
Ważne do:
2020-03-25 23:59:59

dot. sprzedaży działek: 85/7 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0894 ha, 85/8 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0901, 85/9 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0896 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617 ha stanowiącej wewnętrzną, nie urządzoną drogę dojazdową.

Ogłoszenie w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego

Data publikacji:
2020-02-21
Ważne do:
2020-03-26 23:59:59

dot. sprzedaży działki 85/10 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1049 ha, 85/11 arkusz mapy 2,85/12 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1060 ha wraz z udziałem w wysokości 1/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617 ha stanowiącej wewnętrzną, nie urządzoną drogę dojazdową.

Wykaz nieruchomości nr 21/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-02-21
Ważne do:
2020-03-13 23:59:59

dot. zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Bolesława Prusa oznaczonej numerem działki 8/15 arkusz mapy 58 o powierzchni 0,0507 ha. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „30MN”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy od strony północnej i wschodniej - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi numer XXXVI/462/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

Wykaz nieruchomości nr 20/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-02-21
Ważne do:
2020-03-13 23:59:59

dot. zbycia iezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Bolesława Prusa oznaczoną numerem działki 8/11 arkusz mapy 58 o powierzchni 0,0509 ha. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „30MN”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z nieprzekraczalną linią zabudowy od strony północnej - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi numer XXXVI/462/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Data publikacji:
2020-01-31
Ważne do:
2020-04-07 23:59:59

dot. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Wiosennej oznaczonej numerem działki 68/3 arkusz mapy 54 o powierzchni 0,6774 ha. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:„1MNi” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnej wraz z nieprzekraczalną linią zabudowy wzdłuż wschodniej granicy działki, „2ZO” - tereny zieleni ochronnej o funkcji izolacyjnej, zgodnie z Uchwałą nr XXIX/358/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 r.

Wykaz nieruchomości nr 7/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-01-31
Ważne do:
2020-02-21 23:59:59

dot. zbycia 6/12 części prawa własności zabudowanej budynkiem kamienicy nieruchomości, położonej na działce 21/1 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0840 ha przy ul. Mysłowickiej 14 w Czeladzi. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (symbol planu 4MNU) zgodnie z Uchwałą Nr XVII/193/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. Rady Miejskiej w Czeladzi

Drukuj Liczba odwiedzin: 96113

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl