Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tryb bezprzetargowy

Znaleziono 36 wiadomości.

Wykaz nieruchomości nr 130/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Data publikacji:
2019-11-19
Ważne do:
2019-12-10 23:59:59

Wykaz nieruchomości nr 130/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nieruchomości nr 129/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Data publikacji:
2019-11-19
Ważne do:
2019-12-10 23:59:59

Wykaz nieruchomości nr 129/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nieruchomości nr 128/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Data publikacji:
2019-11-19
Ważne do:
2019-12-10 23:59:59

Wykaz nieruchomości nr 128/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nieruchomości nr 127/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Data publikacji:
2019-11-19
Ważne do:
2019-12-10 23:59:59

Wykaz nieruchomości nr 127/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nieruchomości nr 126/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Data publikacji:
2019-11-19
Ważne do:
2019-12-10 23:59:59

Wykaz nieruchomości nr 126/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nieruchomości nr 94/2019 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data publikacji:
2019-08-08
Ważne do:
2019-08-29 23:59:59

dot.: nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej położonych przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi. Nieruchomości te stanowią własność Gminy Czeladź i są w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Wykaz nieruchomości nr 93/2019 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data publikacji:
2019-08-08
Ważne do:
2019-08-29 23:59:59

dot. niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 189/10 arkusz mapy 4 o powierzchni 0,0385 ha, położonej przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi, zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1B/00027997/3 jako własność Gminy Czeladź, w użytkowaniu wieczystym do dnia 6 czerwca 2099 r. osób fizycznych w ½ części i Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ½ części.

Wykaz nieruchomości nr 92/2019 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data publikacji:
2019-08-08
Ważne do:
2019-08-29 09:08:43

dot. zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 10/16 arkusz mapy 58 o powierzchni 718 m2, położonej przy ul. Rzemieślniczej 20 w Czeladzi, zapisaną w księdze wieczystej Nr KA1B/00004633/7 jako własność Gminy Czeladź, w użytkowaniu wieczystym do dnia 26 stycznia 2087r. osoby fizycznej.

Wykaz nieruchomości nr 53/2019 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2019-05-23
Ważne do:
2019-06-13 23:59:59

dot. 1/2 części prawa własności nieruchomości lokalowej użytkowej - garażu murowanego numer 319 wraz z udziałem 1/52 części w prawie użytkowania wieczystego, do dnia 17 października 2094 r,. działki gruntu nr 56/22 arkusz mapy 4 położonej w okolicy ulicy Szpitalnej w Czeladzi.

Wykaz nieruchomości nr 20/2019 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2019-02-19
Ważne do:
2019-03-12 23:59:59

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Rynkowej oznaczonej numerem działki 305 arkusz mapy 21, o powierzchni 0,0026 ha. Tryb zbycia nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 106/1 arkusz mapy 21 - zgodnie z art.37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Drukuj Liczba odwiedzin: 14311

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl