przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Organizacje pozarządowe

Znaleziono 106 wiadomości.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji:
2021-01-12
Ważne do:
2021-01-19 14:00:00

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji:
2021-01-05
Ważne do:
2021-01-26 15:30:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data publikacji:
2021-01-05
Ważne do:
2021-01-11 14:00:00

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data publikacji:
2020-12-22
Ważne do:
2021-01-12 15:30:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Mały grant - Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Data publikacji:
2020-12-10
Ważne do:
2020-12-17 23:59:59

Mały grant - Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na „Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi związanej z reintegracją społeczną i zawodową” w ramach projektu pt.: "Rynek - Nowe Możliwości"

Data publikacji:
2020-12-04
Ważne do:

Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na „Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi związanej z reintegracją społeczną i zawodową” w ramach projektu pt.: "Rynek - Nowe Możliwości"

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizacje zdania

Data publikacji:
2020-10-28
Ważne do:
2020-11-10 15:30:00

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizacje zdania

Dyrektor MOPS ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w szczególności z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

Data publikacji:
2020-10-28
Ważne do:
2020-11-30 17:00:00

Dyrektor MOPS ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w szczególności z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

Ogłoszenie_konsultacje dotyczące projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi....na rok 2021

Data publikacji:
2020-10-16
Ważne do:
2020-10-30 14:00:00

Ogłoszenie_konsultacje dotyczące projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi....na rok 2021

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Data publikacji:
2020-02-26
Ważne do:
2020-03-03 14:00:00

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Drukuj
Liczba odwiedzin
49640