przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Organizacje pozarządowe

Znaleziono 97 wiadomości.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Data publikacji:
2020-02-26
Ważne do:
2020-03-03 14:00:00

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Mały grant - Miejski Czeladzki Klub Sportowy

Data publikacji:
2020-02-20
Ważne do:
2020-02-27 23:59:59

Mały grant - Miejski Czeladzki Klub Sportowy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Data publikacji:
2020-02-12
Ważne do:
2020-03-05 15:30:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Data publikacji:
2020-02-12
Ważne do:
2020-03-05 15:30:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data publikacji:
2020-02-12
Ważne do:
2020-03-05 15:30:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Data publikacji:
2019-12-23
Ważne do:
2020-01-03 14:00:00

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji:
2019-12-23
Ważne do:
2020-01-14 15:30:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Data publikacji:
2019-12-19
Ważne do:
2019-12-31 15:30:00

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data publikacji:
2019-12-13
Ważne do:
2020-01-07 15:30:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Mały grant - Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Data publikacji:
2019-11-13
Ważne do:
2019-11-20 23:59:59

Mały grant - Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Drukuj
Liczba odwiedzin
47188