Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Organizacje pozarządowe

Znaleziono 92 wiadomości.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Data publikacji:
2019-12-23
Ważne do:
2020-01-03 14:00:00

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji:
2019-12-23
Ważne do:
2020-01-14 15:30:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Data publikacji:
2019-12-19
Ważne do:
2019-12-31 15:30:00

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data publikacji:
2019-12-13
Ważne do:
2020-01-07 15:30:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Mały grant - Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Data publikacji:
2019-11-13
Ważne do:
2019-11-20 23:59:59

Mały grant - Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Mały grant - Czeladzki Klub Sportowy Czeladź

Data publikacji:
2019-11-07
Ważne do:
2019-11-14 23:59:59

Mały grant - Czeladzki Klub Sportowy Czeladź

Mały grant - Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Data publikacji:
2019-11-05
Ważne do:
2019-11-12 23:59:59

Mały grant - Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Mały grant - Stowarzyszenie Moc Wsparcia_Wzmocnienie kompetencji specjalistów.....

Data publikacji:
2019-10-22
Ważne do:
2019-10-29 23:59:59

Mały grant - Stowarzyszenie Moc Wsparcia_Wzmocnienie kompetencji specjalistów.....

Mały grant - Stowarzyszenie Moc Wsparcia_Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne wieku rozwojowego

Data publikacji:
2019-10-22
Ważne do:
2019-10-29 23:59:59

Mały grant - Stowarzyszenie Moc Wsparcia_Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne wieku rozwojowego

Ogłoszenie_konsultacje dotyczące projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi....na rok 2020

Data publikacji:
2019-09-27
Ważne do:
2019-10-10 23:59:59

Ogłoszenie_konsultacje dotyczące projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi....na rok 2020

Drukuj Liczba odwiedzin: 43262

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl