przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4549 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2020-07-03 08:53:43 Uchwała nr XXIV/318/2020 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Obowiązujący
2020-07-03 08:54:15 Uchwała nr XXIV/317/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok Obowiązujący
2020-07-03 08:54:47 Uchwała nr XXIV/316/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 - 2035 Obowiązujący
2020-06-25 10:39:07 UCHWAŁA NR XXIV/303/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Obowiązujący
2020-06-25 10:37:47 UCHWAŁA NR XXIV/302/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2019 rok Obowiązujący
2020-06-25 10:36:36 UCHWAŁA NR XXIV/301/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź wotum zaufania Obowiązujący
2020-07-03 08:55:39 Uchwała nr XXIV/315/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Szpitalnej 5B w Czeladzi, posadowionego na nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 227/4 arkusz mapy 13, w drodze bezprzetargowej, na rze Obowiązujący
2020-07-03 08:59:23 Uchwała nr XXIV/314/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Szpitalnej 5B w Czeladzi oznaczonego nr 4, posadowionego na nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 227/4 arkusz mapy 13, w drodze bezprz Obowiązujący
2020-07-03 08:59:37 Uchwała nr XXIV/313/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości usytuowanej przy ul. Norwida 11 w Czeladzi, obejmującą działkę nr 9/2 arkusz mapy 55, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1B/00021032/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obowiązujący
2020-07-03 08:59:51 Uchwała nr XXIV/312/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Sikorskiego 7A w Czeladzi, posadowionego na nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 1/7, arkusz mapy 45, w drodze bezprzetargo Obowiązujący
2020-07-03 09:00:01 Uchwała nr XXIV/311/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Szpitalnej 5B w Czeladzi, posadowionego na nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 227/4 arkusz mapy 13 w drodze bezprzetargowej, na rzecz Obowiązujący
2020-07-03 09:01:13 Uchwała nr XXIV/310/2020 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego przeznaczonego dla Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „METAMORFOZA” usytuowanego w budynku przy ul. 11-go Listopada 8 w Czeladzi oznaczony literą „C” posadowionego na nieruchomości Obowiązujący
2020-07-03 09:00:09 Uchwała nr XXIV/308/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości oznaczonych numerami działek 6/5, 4/5, 3/5, 3/7, 6/6 4/6 arkusz mapy 14 oraz działek 6/7, 4/7 arkusz mapy 14 o łącznej powierzchni około 0,1103ha położonych w okolicy ul. P Obowiązujący
2020-06-25 11:44:01 Uchwała Nr XXIV/306/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nieprzenoszenia przystanku autobusowego " Czeladź Osiedle Borowa" Obowiązujący
2020-06-25 11:41:54 Uchwała Nr XXIV/305/2020 w sprawie przyjęcia i powierzenia do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czeladzi w latach 2020-2022 projektu pt. "Rynek- Nowe Możliwości", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Obowiązujący
2020-06-25 11:38:37 Uchwała Nr XXIV/304/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VII/126/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czeladzi Obowiązujący
2020-06-23 10:08:20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.545.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od Obowiązujący
2020-06-23 10:08:26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.537.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czela Obowiązujący
2020-06-16 11:18:39 Uchwała Nr XXIII/288/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi. Obowiązujący
2020-06-15 11:17:08 Uchwała nr XXIII/300/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1355450