Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4377 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2019-08-19 08:45:28 Uchwała Nr XII/157/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi Obowiązujący
2019-08-19 08:43:38 Uchwała Nr XII/156/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie połączenia placówki Wsparcia Dziennego " PLANETA SATURN" z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czeladzi Obowiązujący
2019-08-19 08:39:41 Uchwała Nr XII/156/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie połączenia placówki Wsparcia Dziennego " PLANETA SATURN" z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czeladzi Obowiązujący
2019-08-19 08:37:02 Uchwała Nr XII/155/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą " PLANETA SATURN" prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi Obowiązujący
2019-07-22 13:15:01 Uchwała Nr XI/153/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 15 - stu lat , nieruchomości oznaczonej numerem działki 33 arkusz mapy 31, położonej przy ul. Sportowej 7 w Czeladzi Obowiązujący
2019-07-22 13:12:46 Uchwała Nr XI/152/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników Obowiązujący
2019-06-27 14:21:58 Uchwała Nr X/149/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie udzielenia z budżetu miasta Czeladź dotacji na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych polegających na wykonaniu projektu budowlanego dla zadania: "Komple Obowiązujący
2019-06-27 14:07:53 Uchwała nr X/143/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta Obowiązujący
2019-06-27 13:48:30 Uchwała nr X/148/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji w Czeladzi Obowiązujący
2019-07-03 10:28:03 Uchwała Nr X/145/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 46/1, 47/1 arkusz mapy 11 o łącznej powierzchni 0,0406 ha położonej w okolicy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi Obowiązujący
2019-07-03 10:27:57 Uchwała Nr X/144/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek oznaczonych numerami: 53/12, 55/5 arkusz mapy 4, 4 arkusz mapy 6 o łącznej powierzchni 0,4112 ha położonych w Czeladzi Obowiązujący
2019-07-03 10:27:50 Uchwała Nr X/142/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/301/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Czeladź Obowiązujący
2019-07-03 10:27:43 Uchwała Nr X/141/2019 w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/124/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/301/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia cofania Obowiązujący
2019-06-25 11:38:59 Uchwała Nr X/150/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2018 rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Obowiązujący
2019-06-25 11:35:59 Uchwała Nr X/140/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą " Planeta Saturn" w Czeladzi oraz zmian Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi Obowiązujący
2019-06-25 11:33:05 Uchwała Nr X/138/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok Obowiązujący
2019-06-25 11:30:45 Uchwała Nr X/137/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie udzielania Burmistrzowi Miasta Czeladź absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Obowiązujący
2019-06-25 11:28:54 Uchwała Nr X/136/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Czeladź za 2018 rok Obowiązujący
2019-06-25 11:26:35 Uchwała Nr X/135/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź wotum zaufania Obowiązujący
2019-05-24 13:41:33 Uchwałą Nr VIII/134/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 1282995

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl