Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4488 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2020-04-07 09:37:58 Rozstrzygnięcie nadzorce Nr NPII.4131.1.228.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/258/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego d Obowiązujący
2020-03-23 09:57:50 Uchwała nr XX/257/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Obowiązujący
2020-03-05 12:21:01 Uchwała nr XX/247/2020 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Staszica, Szpitalną, Wojkowicką, Rolniczą, granicą adm. z m. Siemianowice Śl. Obowiązujący
2020-03-05 12:23:17 Uchwała nr XX/255/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 210/42 arkusz mapy nr 12, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2020-03-05 12:22:54 Uchwała nr XX/254/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12/4 arkusz mapy nr 55, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. Obowiązujący
2020-03-05 12:22:44 Uchwała nr XX/253/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, część działki nr 54/11, działka nr 55/7 arkusz mapy nr 13, część działki nr 14 arkusz mapy nr 51, część działek nr 94/23 i Obowiązujący
2020-03-05 12:22:34 Uchwała nr XX/252/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działek nr 2 i nr 5 arkusz mapy nr 38 oraz cześć działki nr 51 arkusz mapy 40, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2020-03-05 12:22:17 Uchwała nr XX/251/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 104/20, działka nr 104/35 arkusz mapy 13, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2020-03-05 12:21:48 Uchwała Nr XX/248/2020 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na rok 2020. Obowiązujący
2020-02-11 13:24:17 Uchwała nr XIX/241/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerami działek: 24/6, 24/7, 24/8 arkusz mapy 41 o łącznej powierzchni 1,1373 ha położonej przy ulicy 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2020-02-11 13:24:04 Uchwała nr XIX/240/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami działek: 30/10, 30/9 arkusz mapy 41 o łącznej powierzchni 0,9205 ha położonej przy ulicy 21 Listopada w Czeladzi. Obowiązujący
2020-02-11 13:19:47 Uchwała nr XIX/239/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działek nr 159/4 i nr 159/5 arkusz mapy nr 4, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2020-02-11 13:20:08 Uchwała nr XIX/238/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 120/12 arkusz mapy nr 50, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2020-02-11 13:20:26 Uchwała nr XIX/237/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 26/10 arkusz mapy nr 47, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2020-02-11 13:26:22 Uchwała nr XIX/236/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 8/6 arkusz mapy nr 58, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2020-02-11 13:26:10 Uchwała nr XIX/235/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako działka nr 29/5 arkusz mapy nr 14, działki nr 163/264 i nr 163/276 arkusz mapy nr 24, część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, część działki nr 54/11 arkusz mapy Obowiązujący
2020-02-11 13:26:00 Uchwała nr XIX/234/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, część działki nr 157 arkusz mapy nr 3, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2020-02-11 13:23:01 Uchwała Nr XIX/242/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązujący
2020-02-11 13:20:59 Uchwała nr XIX/244//2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok Obowiązujący
2020-02-11 13:20:48 Uchwała nr XIX/243/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 - 2035 Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 1344582

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl