przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4645 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2021-01-05 13:05:45 Uchwała nr XXXI/422/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działek nr 39/24 i nr 39/25 arkusz mapy 42 , w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2021-01-05 13:05:30 Uchwała nr XXXI/421/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 103/3 arkusz mapy nr 55, część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, część działki nr 1/3 arkusz mapy nr 51, działki nr 42/2, 42/3, 42/4 arkusz map Obowiązujący
2021-01-05 13:05:14 Uchwała nr XXXI/420/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 227/7 arkusz mapy 13, część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, część działki nr 56/16 arkusz mapy nr 4, część działki nr 29/16 arkusz mapy nr 41, Obowiązujący
2021-01-05 13:04:52 Uchwała nr XXXI/419/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 279/3 arkusz mapy 22, część działki nr 162/32 arkusz mapy nr 28, działka nr 142/9 arkusz mapy nr 28, część działek nr 71/98 i nr 71/99 arkusz map Obowiązujący
2021-01-11 09:24:44 Uchwała nr XXXI/424/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości (garaży) oznaczonych jako część działki nr 104/19, arkusz mapy 4 oraz część działki nr 185/1 i 104/22 arkusz mapy nr 4 w najem w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychcza Nieobowiązujący
2021-01-11 09:25:01 Uchwała nr XXXI/411/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi i uznania jej za bezzasadną Obowiązujący
2021-01-11 09:22:19 Uchwała nr XXXI/412/2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czeladź Obowiązujący
2021-01-04 11:40:49 Uchwała Nr XXXI/410/2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg Obowiązujący
2021-01-04 11:38:39 Uchwała Nr XXXI/409/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4/106 arkusz mapy nr 31 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy. Obowiązujący
2021-01-04 11:37:30 Uchwała Nr XXXI/408/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok Obowiązujący
2021-01-04 11:36:44 Uchwała Nr XXXI/407/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na rok 2021 Obowiązujący
2021-01-04 11:35:44 Uchwała Nr XXXI/406/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok Obowiązujący
2021-01-04 11:34:39 Uchwała Nr XXXI/405/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok Obowiązujący
2021-01-04 11:33:19 Uchwała Nr XXXI/404/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok Obowiązujący
2021-01-04 11:32:33 Uchwała Nr XXXI/403/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok Obowiązujący
2021-01-04 11:31:21 Uchwała Nr XXXI/402/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok Obowiązujący
2021-01-04 11:30:09 UCHWAŁA NR XXXI/401/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok. Obowiązujący
2021-01-05 13:06:44 Uchwała Nr XXXI/413/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez Gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami ... Obowiązujący
2021-01-05 13:06:09 Uchwała Nr XXXI/414/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta Czeladź na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska Obowiązujący
2021-01-11 09:21:33 Uchwała nr XXXI/423/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Widokowa) Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1377155