Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4398 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2019-11-07 09:29:20 Uchwała XVI/183/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul. Wiejską, ul. Nowopogońską, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Sosnowiec, drogą KDG oznaczo Obowiązujący
2019-10-30 09:44:37 Uchwała Nr XVI/182/2019 w sprawie przekazania petycji według właściwości Obowiązujący
2019-10-30 09:43:24 Uchwała Nr XVI/181/2019 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Będzinie na kadencję 2020-2023 Obowiązujący
2019-10-30 09:41:35 Uchwała Nr XVI/180/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników na kadencje 2020-2023 do sądów powszechnych Obowiązujący
2019-10-30 09:40:13 Uchwała Nr XVI/179/2019 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 Obowiązujący
2019-10-21 15:38:25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr II.4131.1.677.2019 w sprawie nieważności uchwały rady Miejskiej w Czeladzi Nr XV/167/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Czeladź Obowiązujący
2019-10-01 11:19:31 Uchwała nr XV/173/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki oznaczonej numerem 56/3 arkusz mapy 48 o powierzchni 0,0087 ha położonej w Czeladzi Obowiązujący
2019-10-01 11:19:37 Uchwała nr XV/172/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 2-ch lat, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości oznaczonej jako działki nr 4/4 i nr 5/4 arkusz mapy 26, o łącznej powierzchni 5194 m2, ... Obowiązujący
2019-09-26 11:56:50 Uchwała Nr XV/167/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Czeladź Uchylony
2019-10-01 11:23:16 Uchwała nr XV/171/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 14/8 arkusz mapy 16, o powierzchni 1012m2, położonej przy ... Obowiązujący
2019-09-26 11:55:30 Uchwała Nr XV/166/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu Obowiązujący
2019-10-01 11:20:13 Uchwała nr XV/170/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek oznaczonych numerami: 148/1, 148/4 arkusz mapy 13 o łącznej powierzchni 0,0050 ha położonych w Czeladzi Obowiązujący
2019-09-26 11:52:53 Uchwała Nr XV/165/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu Obowiązujący
2019-10-01 11:20:07 Uchwała nr XV/175/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 179/12 arkusz mapy 4, o powierzchni 125 m2, położonej przy ul. ... Obowiązujący
2019-10-01 11:20:01 Uchwała nr XV/169/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 3-ch lat, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 1/9 arkusz mapy 45, o powierzchni 18m2, położonej przy ul. ... Obowiązujący
2019-09-26 11:48:34 Uchwałą Nr XV/164/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu Obowiązujący
2019-10-01 11:19:44 Uchwała nr XV/168/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 39/23 arkusz mapy 42, o powierzchni 300m2, położonej przy ... Obowiązujący
2019-09-26 11:45:59 Uchwała Nr XV/163/2019 z dnia zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi Obowiązujący
2019-09-26 11:38:05 Uchwała Nr XV/162/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi MLP Czeladź Sp. z.o.o. wraz z odpowiedzią na skargę. Obowiązujący
2019-10-02 09:42:04 Uchwała nr XV/174/2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czeladź na lata 2019 - 2023. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 1304118

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl