Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tereny inwestycyjne

Znaleziono 66 wiadomości.

Wykaz nieruchomości nr 52/2019 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2019-05-15
Ważne do:
2019-06-05 23:59:59

Wykaz nieruchomości nr 52/2019 przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości nr 54/2019 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2019-05-15
Ważne do:
2019-06-05 23:59:59

Wykaz nieruchomości nr 54/2019 przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości nr 37/2019 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2019-05-07
Ważne do:
2019-05-28 23:59:59

dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czeladź, położonych w Czeladzi przy ulicy Letniej: 37/2 arkusz mapy 62 i 43/18 arkusz mapy 62 o łącznej pow. 1,0436 ha. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „1.PU” - tereny zabudowy usługowo - produkcyjne.

Wykaz nieruchomości nr 55/2019 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2019-04-29
Ważne do:
2019-05-20 23:59:59

dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ul. Rynek oznaczoną numerem działki 93/3 arkusz mapy 21 o powierzchni 0,0268 ha.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „C-1U” - tereny zabudowy usługowej, strefa „A” ochrony konserwatorskiej, „OW” strefa ochrony wykopaliskowej ...

Wykaz nieruchomości nr 35/2019 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2019-04-26
Ważne do:
2019-05-17 23:59:59

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczoną numerem działki 127/2 arkusz mapy 25 o powierzchni 0,6258 ha.

Wykaz nieruchomości nr 36/2019 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2019-04-26
Ważne do:
2019-05-17 23:59:59

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczoną numerem działki 134/5 arkusz mapy 25 o powierzchni 0,3520 ha.

Odwołanie przetargu

Data publikacji:
2019-03-22
Ważne do:
2019-04-03 23:59:59

dot. II przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na 3 kwietnia 2019 r. na godz. 10.00 na sprzedaż zabudowanej nieruchomość gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Sportowej 7 oznaczonej numerem działki 33 arkusz mapy 31 o powierzchni 0,1943 ha

Ogłoszenie w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź.

Data publikacji:
2019-01-30
Ważne do:
2019-04-03 23:59:59

Do sprzedaży przeznacza się zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Czeladzi przy ulicy Sportowej 7 oznaczoną numerem działki 33 arkusz mapy 31 o powierzchni 0,1943 ha. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21 listopada 2018 r.

Ogłoszenie w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź

Data publikacji:
2019-01-30
Ważne do:
2019-03-05 23:59:59

Do sprzedaży przeznacza się niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczoną numerem działki 128/2 arkusz mapy 25 o powierzchni 0,2188 ha. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź

Data publikacji:
2018-11-09
Ważne do:
2018-12-13 23:59:59

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczoną numerem działki 128/2 arkusz mapy 25 o powierzchni 0,2188 ha. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „UUC” - tereny zabudowy usługowej oraz rozmieszenia obiektów handlowych o powszechni sprzedaży. powyżej 2000 m2- zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi numer XVII/255/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Drukuj Liczba odwiedzin: 33597

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl