przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tereny inwestycyjne

Znaleziono 87 wiadomości.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź

Data publikacji:
2018-11-09
Ważne do:
2018-12-13 23:59:59

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczoną numerem działki 128/2 arkusz mapy 25 o powierzchni 0,2188 ha. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „UUC” - tereny zabudowy usługowej oraz rozmieszenia obiektów handlowych o powszechni sprzedaży. powyżej 2000 m2- zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi numer XVII/255/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź.

Data publikacji:
2018-10-12
Ważne do:
2018-12-18 23:59:59

dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Czeladzi przy ul. Handlowej oznaczonych numerami działek: 2/8 arkusz mapy 52 o powierzchni 0,4491 ha, 2/16 arkusz mapy 52 o powierzchni 0,1437 ha i działki numer 4/8 arkusz mapy 52, o powierzchni 0,3822 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,9750 ha. Przeznaczenie w mpzp: „3UC” - tereny usług, w tym ... "

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Data publikacji:
2018-10-08
Ważne do:
2018-12-10 23:59:59

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości gruntowe położone w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej o łącznej powierzchni 12,2841 ha. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „1UC” - tereny usług, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaż powyżej 2000 m2 - Część działki 132/3 znajduje się w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem „3KDz tereny dróg publicznych - zbiorczych”

Wykaz nieruchomości nr nr 129/2018 przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji:
2018-09-26
Ważne do:
2018-10-17 23:59:59

dot. działki nr 128/2 arkusz mapy 25 o powierzchni 0,2188 ha położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „UUC” - tereny zabudowy usługowej oraz rozmieszenia obiektów handlowych o powszechni sprzedaży powyżej 2000 m2 - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi. numer XVII/255/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Sportowej 7

Data publikacji:
2018-09-18
Ważne do:
2018-11-21 23:59:59

dot. działki nr 33 arkusz mapy 31 o powierzchni 0,1943 ha. Budynek dawnego hotelu.

Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Czeladzi przy ulicy Grodzieckiej

Data publikacji:
2018-09-18
Ważne do:
2018-11-21 23:59:59

dot. działek nr 81/4, 81/3, 49/1, 48/1, 50/1 arkusz mapy 11 o łącznej powierzchni działek 0,2127 ha

Wykaz nieruchomości nr 125/2018 przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji:
2018-08-28
Ważne do:
2018-09-18 23:59:59

dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Czeladzi przy ul. Handlowej oznaczonych numerami działek: 2/8 arkusz mapy 52 o powierzchni 0,4491 ha, 2/16 arkusz mapy 52 o powierzchni 0,1437 ha oraz numer 4/8 arkusz mapy 52, o powierzchni 0,3822 ha. Łączna powierzchnia wszystkich działek wynosi 0,9750 ha.

Wykaz nieruchomości nr 112/2018 przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji:
2018-08-17
Ważne do:
2018-09-07 23:59:59

Wykaz nieruchomości nr 112/2018 przeznaczonych do sprzedaży - nieruchomości gruntowe położone w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej o łącznej powierzchni 12,2841 ha,

Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej o łącznej powierzchni 12,2841 ha dz. m.in. 81, 57/3, 61/2 a.m. 25.

Data publikacji:
2018-08-14
Ważne do:

Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej o łącznej powierzchni 12,2841 ha dz. m.in. 81, 57/3, 61/2 a.m. 25.

Wykaz nieruchomości nr 100/2018 przeznaczonych do sprzedaży.

Data publikacji:
2018-07-27
Ważne do:
2018-08-17 23:59:59

Dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiące własność Gminy Czeladź, położone w Czeladzi przy ulicy Grodzieckiej oznaczone numerami działek 81/4, 81/3, 50/1, 49/1, 48/1 arkusz mapy 11 o łącznej powierzchni 2127 m2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Drukuj
Liczba odwiedzin
49197